TALKS&ZOOMS installationssida

Installera TALKS

Manualer och kortkommandon

Aktuella telefonmodeller

Samma program installeras för TALKS respektive TALKS&ZOOMS. DAISY2Go ingår kostnadsfritt och installeras som separat program. Under demoperioden har du möjlighet att prova alla talsynteser när du bestämt dig för vilken röst du vill använda anmäler du det vid beställningstillfället. Det är licenskoden som avgör vilka programdelar du har tillgång till.