Beskrivning

BrainPort ® V100 är skapad för användning som ett stöd i orientering, mobilitet, och objektigenkänning för blinda och gravt synskadade. Den möjliggör uppfattning av visuell information med hjälp av tungan och en videokamera som substitut för ögat. Visuell information hämtas från en videokamera och överförs till mjuka elektrostimulansmönster på tungans yta. Användare har beskrivit det som bilder dragna på deras tunga med bubblor. Med utbildning, uppfattar användaren form, storlek, placering och rörelse av objekt i sin omgivning. BrainPort V100-T Enheten är avsedd att öka användningen av, snarare än ersätta, andra hjälpmedel som den vita käppen eller ledarhunden.

Så fungerar det

BrainPort V100 innehåller en videokamera monterad på ett par solglasögon. Kameran arbetar i en mängd olika ljusförhållanden och har ett justerbart synfält (zoom). Tungplattan innehåller 400 elektroder och är ansluten till glasögonen via en flexibel kabel. Vita pixlar från kameran känns på tungan som stark stimulans, svarta pixlar som ingen stimulans, och gråtoner som mellannivåer av stimulering. Användare rapporterar känslan som att bilderna målas på tungan med små bubblor. En liten handhållen enhet ger användaren kontroll och har ett laddningsbart batteri. Systemet fungerar i ca 3 timmar på en laddning.

Vem kan ha nytta av Brainport?

BrainPort V100 har testats av personer utan användbar syn, både barndomsblinda och med förvärvad blindhet. Vanligtvis har användaren genomgått en konventionell blindrehabilitering och är van att använda hjälpmedel innan han startar BrainPort V100 utbildningen.

Utbildning

Övervakad träning är nödvändig innan man använder BrainPort V100 enheten självständigt. Utbildningskrav och innehåll är anpassade till den enskilde användaren. Vanligtvis krävs minst 10 timmar i en-till-en utbildning under en till två veckor. Utbildningen omfattar tolkning av sensorisk information och hantering av kontrollerna.

Länkar:

Länk till BrainPort Technologies Wicab Inc