Beskrivning

Svensktalande
färgindikator (1700
olika färger) Samt:
alt. färgbeskrivning,
ljusindikator, klocka
med datum mm.