Beskrivning

Svensktalande
färgindikator som
kan detektera
1700 olika färger.