Beskrivning

Talsyntes för Mac. Icke skandinaviska röster. Amerikansk Engelsk, Brittisk Engelsk, Spanska, Tyska, Portugisiska, Finska