Beskrivning

Enkel att använda när du vill spela in möten, föreläsningar, talböcker och musik och därefter spela upp dem. Kopiera över kassetter till CD i Daisy-format, ladda ner ljud från Internet Samla information på PCMCIA-kort och kopiera över till CD-R/RW skiva. Programvara för redigering i dator medföljer. Mindre inspelningsstudio där dess programvara gör det möjligt att inte bara spela in och spela upp ljud utan även att redigera ljud. Mikrofoningång, Linjeingång Hörtelefonuttag USB-interface

Ring för info om tillbehör som mikrofon, minneskort batteri mm