Beskrivning

SuperNova Reader Magnifier Pen (= fd LunarPlus Pen) är ett förstoringsprogram med grundläggande tal. Samma programvara som SupeNova Reader Magnifier men programmet ligger på en USB pinne. Mycket praktiskt om man flyttar runt mellan olika datorer.
Förstoring inställningsbar mellan 1,2
och 60 gånger, med olika fönstertyper.
Nu med ”True Font”, äkta återgivning av typsnitten i uppförstorat läge

Supernova Reader Magnifier inkluderar talsynteser med
Svenska rösterna RealSpeak Alva och Ingrid
Engelska RealSpeak Serena och Amerikanska Eloquence Reed
Använd gärna SAPI 4- och SAPI 5-kompatibla talsynteser, till exempel från Acapela / Infovox.

Talsyntesen Orpheus ingår som tidigare med ca 15 språk, t ex. Svenska, Engelska och Tyska.
Verktyg för att automatiskt läsa text under muspekaren.

Verktyg för att klicka och läsa löpande. Läsningen startar där man klickar, användbart på Internet

Stöd för 32 bitars Citrix, 64 bitars Citrix och Terminal Server-miljöer finns för alla versioner av SuperNova.

Miljö: Windows Win XP, Win7, Win8