Beskrivning

ViTex är en programvara för inläsning och uppläsning av text.
Programvaran skannar, tolkar till text och läser med talsyntes, 14 röster på 6 olika språk ingår.

Programmet klarar av att visa flera sidor samtidigt och har stöd för uppdelning av text i olika textområden, som kallas ”zoner”. Funktionen Textpanel visar en förstoring av den text som läses upp, för att användaren enkelt skall kunna följa med i texten. Det går smidigt att navigera och bläddra mellan olika sidor, med hjälp av tydliga ikoner och menyer.

Precis som i ViTal kan man i ViTex spara ner den upplästa texten som ljudfiler. Alla de 14 rösterna och 6 språken följer också med. Det går även att skapa olika användarprofiler, för att enkelt kunna växla mellan olika inställningar.

ViTex Läsprogram

ViTex finns i en enklare version som kallas för ”läsprogram”. Denna licens saknar inläsningsfunktionen och är till för att med talsyntes läsa upp en sedan tidigare inläst kopia skapad i ViTex basprogram. Denna licenstyp lämpar sig bra som ett komplement till basprogrammet.

Funktioner

– Skannar, tolkar och läser text med den bästa talteknologin som är tillgänglig på svenska marknaden.
– Skannar i svart, gråton och färg.
– Läser från tidningar, böcker, broschyrer m.m.
– Spara uppläst text som ljudfil (MP3/wav)
– Lämpligt för tekniska skisser med ord i bilderna.
– Textpanel som förstorar upp text vid löpande uppläsning.
– Skapa speciella profiler för olika användare
– 14 röster på 6 olika språk gör att du även kan använda ViTex för att läsa upp texter på andra språk än svenska.