Beskrivning

Samma som ”VoiceXpress med USBHeadset” artikel 3070010 men inkl. 305 000 ord och en kompletterande
ordbank med 8 000 medicinska facktermer.

Program för att diktera och formatera text samt styra datorn mha
talkommandon. Kapacitet för 140 ord per minut. Innehåller ett
vokabulär på mer än 305 000 ord som snabbt kan anpassas med egna
ord och uttryck. Färdiga snabbkommandon finns för Officepaketet men
innehåller också möjligheten att skapa egna kommandon för att
anpassas till andra program. Ett kvalitativt USB-headset ingår.