Beskrivning

Program för att diktera och formatera text samt styra datorn mha
talkommandon. Kapacitet för 140 ord per minut. Innehåller ett
vokabulär på mer än 305 000 ord som snabbt kan anpassas med egna
ord och uttryck. Färdiga snabbkommandon finns för Officepaketet men
innehåller också möjligheten att skapa egna kommandon för att
anpassas till andra program. Ett analogt headset ingår.