Beskrivning

Med detta kan man använd samma headset för diktering och telefon, växlas med en switch.