Nu kan du även få tjänster utförda av vårt dotterbolag Frölunda Data AB inom våra arbetsområden Anpassningar och tjänster för Läs & Skriv, Kognition och Rörelsehinder!

Det kan gälla utredning, installation, utbildning mm i samband med en arbetsplatsanpassning eller i hem och skola.

Kontakta Frölunda Data på https://frolundadata.se/kontakt/

eller info@frolundadata.se, Telefon: 031-769 55 60