Foto på Evelina

Den 23 april välkomnar vi Dig som jobbar eller själv behöver veta mer om tekniska hjälpmedel.

Ta chansen att hålla dig uppdaterad på nyheter inom tekniska hjälpmedel för personer med kognitiv funktionsvariation, läs- och skrivsvårigheter eller rörelsehinder.

Inspiration och diskussionsunderlag ges av Evelina Larsson, vår gästföreläsare som kommer ta med oss på resan från utbildning till jobb och ökad självkänsla.
När hon inte befinner sig på teaterscenen jobbar hon idag administrativt på Försäkringskassan men resan dit har inte varit spikrak.
Vilken roll har attityder, stöd och hjälp för denna resan?

För anmälan och mer info