Leverantörsföreningen Svensk Syn bildades 2009 som en branschsammanslutning av merparten av Sveriges hjälpmedelsleverantörer inom synområdet.

Genom åren har vi försökt att vara ett bollplank till regioner och andra myndigheter och har också haft ett nära samarbete med SRF och FFS i flera branschövergripande frågor. Ett annat stående inslag genom åren har varit de synmässor vi arrangerat på olika orter runt om i Sverige med jämna mellanrum.

Huvudmålet har varit att ge personer med nedsatt syn förutsättningar att erhålla så bra och individanpassade hjälpmedel som möjligt, samt att främja en god kommunikation mellan olika aktörer på både kund- och leverantörssidan.

Då arbetet i föreningen sker helt ideellt har det blivit allt svårare att kombinera detta med styrelsemedlemmarnas ordinarie arbeten. I många av föreningens frågor tar det lång tid att försöka få igenom förändringar och kräver en arbetsinsats som det är svårt att begära av medlemmar i en ideell förening. På årsmötet 2022 beslutade därför medlemsföretagen enhälligt att avveckla föreningen under verksamhetsåret.

Medlemsföretagen vill både rikta ett stort tack till nuvarande och tidigare styrelser för allt arbete man har lagt ned i föreningen, och även till de personer på kund-sidan som vi samarbetat med. Mycket bra har åstadkommits genom åren!

Om ni vill nå någon av medlemsföretagen, hittar ni länkar på vår hemsida www.svensksyn.se som kommer fungera resten av året.
Vi önskar er alla en fin sommar!
Svensk Syn

Stockholm 16 juni, 2022

Svensk Syn logo