Vi är nu mycket glada att kunna erbjuda fler på arbetsplatsen att läsa med öronen. Lyssnande läsning ökar effektivitet och minskar stress för många människor. TorTalk har användare med dyslexi, ADHD och de som föredrar att lyssna på sitt andraspråk. Med en arbetsplatslicens kan alla på företaget få tillgång till TorTalk talsyntes. Hör av dig till oss om du vill veta mer info@icap.nu  tel.031-704 30 99