8007040

 

 

 

 

 

Läs mer på WorldPenScan X produktsida.