Beskrivning

Utformad för att
kunna arbeta
centrerat framför
kroppen.
7 knappar
med funktioner och
snabbkommandon.