ICAP hjälper personer med funktionsvariation till ett
fungerande arbetsliv och vardag.

Vi guidar dig till arbetshjälpmedel, anpassning och utbildning

Vi hjälper till att prova ut, matcha och ta fram hjälpmedel och tekniska lösningar för varje individ med funktionsnedsättning. Vi utnyttjar den senaste innovativa tekniken som finns på marknaden och har unika avtal med de största hjälpmedelsleverantörerna i branschen.

Boka tid för anpassning

RörelsehinderRörelsehinder, Läs & Skriv, Kognition

Inlärningssvårigheter, minne, struktur och planering, tidsuppfattning, läs-, skriv- och räknesvårigheter. Hanteras av dotterbolaget Frölunda Data.

eSight 4

Ett tekniskt genombrott för hjälpmedel
mot nedsatt syn som gör det möjligt för
många synskadade att använda synrester
till att faktiskt se mer.

eSight4

Boka tid för test

OrCam MyEye Pro
och OrCam MyEye Smart

Smart läsning med OrCam MyEye kan du läsa hela sidor med text. Läskameran fästs på ett par glasögon.

Till produkterna

OrCam Read

OrCam Read är den nya läspennan som du riktar mot texten med en laserpekare.
Du får höra texten så snart du tryckt på avtryckaren.

Till produkterna

Nyheter och aktuella produkter

Vi har en lösning just för dig

Vi hjälper dig som arbetsgivare att hitta rätt tekniska hjälpmedel som ger din anställd bättre möjlighet och ork att utföra sitt jobb och dig som arbetsgivare ökad trygghet. Vi hjälper dig att ansöka till Försäkringskassan eller kontakt med Arbetsförmedlingen.

Har du läkarintyg på nedsatt syn som påverkar dig i arbetslivet? Som blind eller synskadad har du rätt till arbetshjälpmedel. Vi hjälper dig att hitta rätt tekniska hjälpmedel och ansöka till Försäkringskassan eller kontakt med Arbetsförmedlingen.

Behöver du hjälpmedel i hemmet, kontakta din närmaste vårdpersonal för att få en remiss till syncentralen. Vill du få information eller veta mer om vilka hjälpmedel som finns är du självklart även välkommen att kontakta oss på ICAP.

Vi hjälper till att prova ut och ta fram en unik lösning på den aktuella arbetsplatsen. Vi levererar och utbildar den sökande och på det sättet kan vi ta ansvar för en helhetslösning.

Vi vet att varje individ är unik med individuella möjligheter. Våra lösningar är därför unikt utformade för varje individs specifika behov på den specifika arbetsplatsen.

Vi utnyttjar den senaste innovativa tekniken som finns på marknaden men har också unika avtal med de största hjälpmedelsleverantörerna i branschen.

Vi levererar tekniska hjälpmedel till flera Landsting på upphandlade avtal eller utanför sortiment. Vi önskar ge dig som köpare på Landstinget bästa möjliga service. Vi kan därför erbjuda tjänster så som kompletterande och fördjupande utbildning på ny teknik för anställda och patient. Utbildning på plats, Individuella utbildningar för för patient, webinarium, för personalutbildning på distans, installation samt övriga teknik och utbildningstjänster.

SmartVision3 Initium

Den enda Google-certifierade smarttelefonen som är särskilt utformad för synskadade.

SmartVision 3 är inbäddad i Android Talkback. Med ett enkelt klick kan du komma åt alla dina favoritprogram.

Läs mer på produktsidan!

BrightSign kommunikationshandske

BrightSign

Ett av de största problemen med befintliga lösningar för personer med hörsel- och talsvårigheter är att de alla utgår ifrån att alla är likadana. BrightSign låter istället användare använda mer än 40 olika språk för att översätta sina tecken till, i realtid medan de tecknar, även om de inte kan språket själva. Med både talad och textutmatning tillåter vår teckenspråkshandske även språk med olika alfabet, som arabiska eller mandarin.

Läs mer på produktsidan!

Nyheter!

2106, 2022

Svensk Syn avvecklas under 2022

Leverantörsföreningen Svensk Syn bildades 2009 som en branschsammanslutning av merparten av Sveriges hjälpmedelsleverantörer inom synområdet. Genom åren har vi försökt att vara ett bollplank till regioner och andra myndigheter och har också haft ett nära [...]

803, 2022

Hur får man arbetshjälpmedel 2022?

Arbetsförmedlingens bidrag till arbetshjälpmedel har rasat med 30 procent sedan 2018. Men nu ska det vända upp. Prognosen är att bidragen ökar med nästan 40 procent under 2022 och med 85 procent till år 2024! [...]

Webinar och mässor