ICAP hjälper personer med funktionsvariation till ett
fungerande arbetsliv och vardag.

Vi guidar dig till arbetshjälpmedel, anpassning och utbildning

Vi hjälper till att prova ut, matcha och ta fram hjälpmedel och tekniska lösningar för varje individ med funktionsnedsättning. Vi utnyttjar den senaste innovativa tekniken som finns på marknaden och har unika avtal med de största hjälpmedelsleverantörerna i branschen.

RörelsehinderRörelsehinder, Läs & Skriv, Kognition

Inlärningssvårigheter, minne, struktur och planering, tidsuppfattning, läs-, skriv- och räknesvårigheter. Hanteras av dotterbolaget Frölunda Data.

Smartvision 3 Omni

Den enda Google-certifierade smarttelefonen som är särskilt utformad för synskadade.

SmartVision 3 är inbäddad i Android Talkback. Med ett enkelt klick kan du komma åt alla dina favoritprogram.

SmartVision3

OrCam MyEye Pro
och OrCam MyEye Smart

Smart läsning med OrCam MyEye kan du läsa hela sidor med text. Läskameran fästs på ett par glasögon.

OrCam Read

OrCam Read är den nya läspennan som du riktar mot texten med en laserpekare.
Du får höra texten så snart du tryckt på avtryckaren.

Vi har en lösning just för dig

Vi hjälper dig som arbetsgivare att hitta rätt tekniska hjälpmedel som ger din anställd bättre möjlighet och ork att utföra sitt jobb och dig som arbetsgivare ökad trygghet. Vi hjälper dig att ansöka till Försäkringskassan eller kontakt med Arbetsförmedlingen.

Har du läkarintyg på nedsatt syn som påverkar dig i arbetslivet? Som blind eller synskadad har du rätt till arbetshjälpmedel. Vi hjälper dig att hitta rätt tekniska hjälpmedel och ansöka till Försäkringskassan eller kontakt med Arbetsförmedlingen.

Behöver du hjälpmedel i hemmet, kontakta din närmaste vårdpersonal för att få en remiss till syncentralen. Vill du få information eller veta mer om vilka hjälpmedel som finns är du självklart även välkommen att kontakta oss på ICAP.

Vi hjälper till att prova ut och ta fram en unik lösning på den aktuella arbetsplatsen. Vi levererar och utbildar den sökande och på det sättet kan vi ta ansvar för en helhetslösning.

Vi vet att varje individ är unik med individuella möjligheter. Våra lösningar är därför unikt utformade för varje individs specifika behov på den specifika arbetsplatsen.

Vi utnyttjar den senaste innovativa tekniken som finns på marknaden men har också unika avtal med de största hjälpmedelsleverantörerna i branschen.

Vi levererar tekniska hjälpmedel till flera Landsting på upphandlade avtal eller utanför sortiment. Vi önskar ge dig som köpare på Landstinget bästa möjliga service. Vi kan därför erbjuda tjänster så som kompletterande och fördjupande utbildning på ny teknik för anställda och patient. Utbildning på plats, Individuella utbildningar för för patient, webinarium, för personalutbildning på distans, installation samt övriga teknik och utbildningstjänster.

SmartVision3 Initium

Den enda Google-certifierade smarttelefonen som är särskilt utformad för synskadade.

SmartVision 3 är inbäddad i Android Talkback. Med ett enkelt klick kan du komma åt alla dina favoritprogram.

Läs mer på produktsidan!

Nyheter!

803, 2022

Hur får man arbetshjälpmedel 2022?

Arbetsförmedlingens bidrag till arbetshjälpmedel har rasat med 30 procent sedan 2018. Men nu ska det vända upp. Prognosen är att bidragen ökar med nästan 40 procent under 2022 och med 85 procent till år 2024! [...]

1901, 2022

BrightSign-handske för teckentolkning

Översätt från vilket tecken som helst... BrightSigns teckenspråkshandske låter dig lära den ALLA teckenspråksbibliotek (som ASL, BSL eller Makaton) som du kan tänka dig, även ett som du har skapat själv. ...till vilket språk som [...]

1612, 2021

Nya telefonnummer!

Vi har bytt telefonnummer och du når oss på: ICAP blir 010-405 68 50 Tomas 010-405 68 51 Ove 010-405 68 52 Jari 010-405 68 53 Annika 010-405 68 54   Mer uppgifter hittar du [...]

Webinar och mässor