Beskrivning

EasyConverter omvandlar snabbt till storstil, MP3, DTB (DAISY), Text och punktskrift utifrån olika slags källdokument. Källdokumenten kan vara i svartskrift och skannas in i EasyConverter. Elektroniska dokument kan också importeras in i programmet, till exempel Microsoft Word (.doc), Adobe PDF-dokument, HTML, RTF eller text (txt).

Hur många gånger har du rivit ur sidorna från en bok för att kunna skanna in dem och göra en version i punktskrift åt en enda student, och sedan vid ett annat tillfälle fotokopiera samma bok och skapa en version i storstil till en annan?

Tidskrävande processer såsom ovan kan orsaka frustration både för den som producerar materialet samt för personen som ska få det slutliga resultatet. I värsta fall riskerar en student att komma efter i sina studier.

En stor fördel med EasyConverter är att när du väl har importerat filerna in i programmet så kan du välja att omvandla till vilket format du önskar – i enlighet med användarens behov. Detta sparar tidsödande arbete, till exempel då en ny student kommer med andra behov än de föregående.


Välj format att konvertera från:

Microsoft Word dokument

PDF dokument

HTML dokument

Text dokument (txt)

Skanna direkt in i EasyConverter

Rich Text Format (RTF)


Välj format att konvertera till:

DAISY digital talbok (DTB)

MP3 ljud

Storstil

Punkskrift (Braille)

Text

Rekommenderade systemkrav

Windows 2000, Windows XP SP2, Windows Vista.

Processor: Pentium IV 2Ghz eller motsvarande (min. Pentium III 700 MHz).

512Mb eller mer (min. 256 Mb).

Fritt hårddiskutrymme (för installationen): 500Mb.

Microsoft Word 2000 och senare

Microsoft Internet Explorer 7.0 och senare.