Beskrivning

Programvara för att på ett enkelt och effektivt sätt framställa DAISY från ett ett vanligt Microsoft Word dokument med hjälp av talsyntes. Du kan sedan läsa upp det med det medföljande uppspelningsprogrammet EasyReader, eller bränna en Daisy-skiva. Den perfekta lösningen för personer som har svårt att läsa och ta till sig information i tryckt text.