Beskrivning

Liten och kompakt Dokumentkamera med OCR-tolkning och uppläsning!

För snabb inläsning av dokument.
Tillsammans med ett OCR-hanteringsprogram och talsyntes får du snabbt och enkelt uppläst det du lägger under kameran.

Direkt uppläsning i 2 steg
1. HoverCam Mini tar en bild av det tryckta dokumentet – bilden sparas som PDF

2. Dra det skapade PDF-dokumentet direkt in i OCR-programmet – uppläsning av text startar direkt med markörmedföljning

Funktioner

• Autofokus
• 5 Mpixels upplösning
• Skannar, tolkar och läser text med den bästa talteknologin som är tillgänglig på svenska marknaden.
• Skannar i svart, gråton och färg.
• Läser från tidningar, böcker, broschyrer i A4
• Spara uppläst text som ljudfil (MP3/wav)
• Lämpligt för tekniska skisser med ord i bilderna.
• Textpanel som förstorar upp text vid löpande uppläsning.
• 14 röster på 6 olika språk gör att du även kan läsa upp texter på andra språk än svenska.