Beskrivning

Med fjärrstyningsprogram som Citrix eller fjärranslutning kan man köra program i en annan dator. För att det ska fungera behövs en vanlig Jaws- eller Fusionlicens och denna uppgradering för att använda Terminal Server. Jaws eller Fusion installeras på server och styrs från användardatorn. Då fungerar talsyntes och punktstöd i användardatorn trots att det program som används körs i servern.