Beskrivning

Rörlig styrduk för
behaglig förflyttning,
tvådimensionellt
med pek-, lång–och
ringfinger.