Stava Rex för Mac

632 kr ex. moms

Rättstavningsprogram speciellt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Artikelnr: 3014031

Beskrivning

Stava Rex för Mac är ett program som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text.
Programmet är utvecklat med tanke på personer med dyslexi och hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram.

En viktig funktion i programmet är den som kallas
exempelmeningar. Skriver man Det är gått med läsk
kommer programmet att stanna på gått och visa ordet
i en mening, där betydelsen framgår, tillsammans med
ordet gott i dess sammanhang.

Stava Rex består egentligen av två delar. Dels som en tjänst integrerad med operativsystemets inbyggda stavningskontroll
(StavaRexServer.service) och dels programmet Stava Rex som kan kontrollera text i vissa
program som exempelvis Pages.
Många program använder systemets stavningskontroll som exempelvis
ordbehandlingsprogrammen Textredigeraren och Pages.

Till toppen