Loading Events

Dagen tar upp läsutvecklande insatser för elever som har läs- och skrivsvårigheter i grund- och gymnasieskola. Bland annat informerar Simon Sjöholm om Assisterande verktyg för elever som har läs- och skrivsvårigheter.

Dela den här event , välj din plattform!