Active Braille 2021

Active Braille 2021 är den perfekta kombinationen för bärbar dator, PC och smartphone.

Inte bara som en punktskärm utan också som en kraftfull organisatör övertygar Active Braille 2021 med plats för hundratals böcker (64 GB lagring), ett ergonomiskt och väldigt tyst punkttangentbord, kontrollknapp, joystick och vibrationssignaler.

Enklare kommunikation för dövblinda!

Med vibrationssignaler i punktdisplayen uppmärksammas användaren med vibrering på signaler som annars bara hörs. Det kan vara ljudsignal från punktdisplay eller tex mobiltelefon. Med appen ”Tabli” i mobilen kan användaren kommunicera med seende. Den synskadade skriver på det inbyggda punkttangentbordet och en seende kan skriva på ett standard tangentbord och se resultatet på mobiltelefonens skärm.

 

Läs mer om denna unika punktdisplay på https://www.icap.nu/butik/active-braille-2021/