ICAP kan nu stolt leverera världens största och första punktdisplay som har en läsrad med 160 tecken i punktskrift.

Modellen är en specialanpassning som gjorts till en arbetsplats med en gravt synskadad medarbetare.

Punktdisplayen kan användas tillsammans med flera olika skärmläsare på marknaden och används för att läsa text som visas på datorns bildskärm.

ICAP har under mer än 20 år i flera sammanhang tagit fram speciallösningar för arbetsplatser där brukaren har särskilda önskemål.