Beskrivning

Extra batteri för mobiltelefon Kapsys SmartVision2.