OrCam Read3

Nya funktioner i OrCam Read3!

Read3 har gula knappar som ger bättre kontrast!

  • Stativ-läge
  • Nya röstkommandon när enheten styrs på engelska
  • Nya röster från ”Nuance”
  • ”Hey OrCam” – Aktiverad som standard
  • Meddelande vid byte av laserläge

Läs mer på produktsidan!